Οι φρέζες προορίζονται για χρήση μόνο μετά από σχετική εκπαίδευση.