πολιτικη επιστροφων & αποζημιωσεων

Σε περίπτωση που παραγγείλατε από λάθος κάποιο προϊόν τότε αυτό επιστρέφεται εντός 14 ημερών και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μας. Ελέγχεται από εμάς και αν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση εσωτερικά αλλά και στην συσκευασία του, τότε αντικαθίσταται με άλλο προϊόν ίσης αξίας ή σας επιστρέφονται τα χρήματά σας. Τα έξοδα της επιστροφής του και της αποστολής του νέου προϊόντος βαρύνουν εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα χημικά προϊόντα δεν επιστρέφονται!

Αν παραλάβετε ελαττωματικό ή με οποιονδήποτε τρόπο κατεστραμμένο ή μη λειτουργικό προϊόν μας ενημερώνετε άμεσα και μας αποστέλλετε φωτογραφίες και βίντεο από το κατεστραμμένο προϊόν καθώς και την συσκευασία της εταιρείας courier. Έπειτα, κατόπιν συνεννόησης, μας το στέλνετε εντός 14 ημερών με δικά σας έξοδα, το ελέγχουμε και, αν ισχύουν οι ισχυρισμοί σας,  το προϊόν επισκευάζεται ή αντικαθίσταται με δικά μας έξοδα και σας επιστρέφονται και τα έξοδα αποστολής του. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην απορρίπτετε το προϊόν αν δεν υπάρξει πρωτίστως συνεννόηση μαζί μας. Σε περίπτωση απόρριψης του προϊόντος καμία αλλαγή/αντικατάσταση δεν γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν έχει κανένα λειτουργικό πρόβλημα τότε σας επιστρέφεται και χρεώνεστε και τα έξοδα επαναποστολής του. Αν κάποια συσκευή σταματήσει να λειτουργεί ή λειτουργεί με μη ορθόδοξο τρόπο για τους λόγους που αναφέρονται στην εγγύησή του και προ της λήξης αυτής, τότε το προϊόν αποστέλλεται σε εμάς με δικά σας έξοδα. Θα ελεγχθεί από τους αρμόδιους τεχνικούς και αν ισχύουν οι όροι της εγγύησης τότε επισκευάζεται ή αντικαθίσταται και σας αποστέλλεται πίσω ατελώς. Σας αποστέλλονται επίσης τα έξοδα αποστολής του σε εμάς.

 

Αν η συσκευή έχει περιέλθει σε αυτήν την μη λειτουργική κατάσταση από δική σας υπαιτιότητα και δια λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην εγγύηση περί μη ορθής χρήσης, τότε το προϊόν σάς επιστρέφεται εκτός και αν συμφωνηθεί να επισκευαστεί με δικά σας έξοδα. Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος επιστροφής του σε εσάς βαρύνει εσάς.

* Σε περίπτωση που η παραγγελία σας επιστρέψει στην εταιρεία ή για οποιονδήποτε λόγο καθυστέρησης, απο δική σας υπαιτιότητα, έχει επιπλέον χρεώσεις, οι χρεώσεις αυτές καθώς και το κόστος επιστροφής και επαναποστολής βαραίνουν τον παραλήπτη. Αυτά ισχύουν αν έχει γίνει αποστολή ενημερωτικού μηνύματος από οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας ή αν έχει υπάρξει προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας από πλευράς της εταιρείας ή της εταιρείας κούριερ. Ομοίως, θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις του παραλήπτη αν στην πορεία εκτέλεσης της αποστολής της παραγγελίας αλλάξει η τοποθεσία ή ο τρόπος παράδοσης επιφέροντας έτσι επιπλέον χρέωση από την εταιρεία κούριερ.