ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Όσοι εργαζόμαστε σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούμαστε να έχουμε Πιστοποιητικό Υγείας. Είναι το ίδιο πιστοποιητικό που απαιτείται και για όλους τους εργαζομένους στα καταστήματα εστίασης.

Παλαιότερα αυτό το εξέδιδε η Υγειονομική Υπηρεσία της εκάστοτε Νομαρχίας, όπου προσκόμιζες τις απαραίτητες εξετάσεις από το νοσοκομείο. Ήταν ένα πράσινο βιβλιαράκι το οποίο ανανέωνες κάθε πέντε χρόνια, αλλά από το 2012 η διαδικασία απλοποιήθηκε. Για αυτόν τον λόγο μπορεί μερικοί ακόμη να το ονομάζουν Βιβλιάριο Υγείας.

Πλέον υπάρχει μία απλή σελίδα Α4 την οποία συμπληρώνει ένας οποιοσδήποτε παθολόγος, που ιδιωτεύει ή εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο, στον οποίο προσκομίζεις τις απαραίτητες εξετάσεις:

 

  • Ακτινογραφία θώρακος
  • Εξετάσεις ούρων
  • Παρασιτολογικές εξετάσεις (κοπράνων)

 

Αυτές οι εξετάσεις γίνονται σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή και σε οποιοδήποτε βιοϊατρικό κέντρο.

 

Είναι μία διαδικασία που μπορεί να μας «ταλαιπωρήσει» για μερικές ημέρες (δύο τρεις το πολύ), αλλά πρέπεινα γίνει αφ’ ενός για να γνωρίζουμε και εμείς πως είμαστε υγιείς και αφ’ ετέρου για να μπορούμε να το αποδείξουμε είτε στο κατάστημα όπου εργαζόμαστε, είτε σε έλεγχο από το Υγειονομικό.

Φυσικά το Πιστοποιητικό Υγείας είναι υποχρεωτικό και για τον επιχειρηματία και γενικά για όσους απασχολούνται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τα πιστοποιητικά των απασχολουμένων πρέπει να υπάρχουν μόνιμα στο κατάστημα.

Το πιστοποιητικό υγείας είναι επίσης απαραίτητο να εκδοθεί προτού γίνει αίτηση για έκδοση – αναγγελία άδειας ασκήσεως.

 

Ακολουθεί το ισχύον ΦΕΚ (1199/12) από όπου και μπορείτε να «κατεβάσετε» και την αντίστοιχη σελίδα προκειμένου να την προσκομίσετε στον παθολόγο προς συμπλήρωση:

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Αντικαθιστούμε την Υ.Δ. 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β/29.10.1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ.» ως εξής:

Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.

Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρεωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος.

Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων.

Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ.).

Σε ειδικές περιπτώσεις, που η σχετική εργατική Νομοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.

Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντος από δερματική μόλυνση, έλκη, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό ή ίκτερο εάν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης του τροφίμου.

Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφίμων ή ποτών το οποίο έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Η υγεία των άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχονται στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας και χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους χειριστές είναι ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει με εσωτερικές διαδικασίες ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ότι η επιχείρηση προβαίνει σε επαρκείς ελέγχους.

Τέλος απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

 

Εδώ ο σύνδεσμος για το πιστοποιητικό:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ish.gr/content/attachements.el/PISTOPOIHTIKO-YGEIAS.pdf

 

 

 

Ανδρέας Χαϊκάλης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολόγος Καλλυντικών και Φαρμάκων

Τεχνικός Αισθητικός Π.Κ.Ν.Ο.

CEO UNIQUE COSMETICS

CEO ANGELINA IOSIFIDOU ACADEMY