ΗΕΜΑ και ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Η χημική ένωση: 2-HydroxyethylMethacrylate

με CAS: 868-77-9 και EC: 212-782-2

γνωστή και με την κοινή ονομασία: HEMA

 

Και η ένωση: 11,14-Dioxa-2,9- diazaheptadec-16- enoicAcid, 4,4,6,16- tetramethyl-10,15- dioxo, 2-[(2-methyl- 1-oxo-2-propenyl) oxy]ethylester

με CAS: 41137-60-4/ 72869-86-4 και EC: 255-239-5/ 276-957-5

γνωστή με την κοινή ονομασία: DI-HEMATRIMETHYLHEXYLDICARBAMATE ή DiHEMATMHDC ή (λανθασμένα) Di-HEMA

 

τον τελευταίο καιρό έχουν δαιμονοποιηθεί από το ευρύ κοινό ως «αλλεργικά» συστατικά και οι διάφορες εταιρείες προϊόντων έχουν οδηγηθείστο να επενδύσουν είτε σε έρευνες (όσες έχουν δική τους παραγωγή) είτε σε νέα υλικά ώστε να παράξουν προϊόντα με μειωμένη συγκέντρωση σε ΗΕΜΑ.

 

Αξίζει να σημειώσουμε πως το ΗΕΜΑ είναι ένας αναγκαίος παράγοντας για μία σειρά ιδιοτήτων των υλικών μας, όπως η δυνατή συγκόλληση και η συνοχή των μορίων κατά την διαδικασία του πολυμερισμού. Συγκεκριμένα στο ακρυλικό σύστημα είναι το συστατικό που δίνει την δυνατότητα για μείωση του χρόνου πολυμερισμού, οπότε να γνωρίζετε πως τα “fast” ακρυλικά συστήματα έχουν μεγάλη συγκέντρωση σε ΗΕΜΑ.

 

Μελέτες έχουν δείξει πως οι «ασφαλείς» συγκεντρώσεις σε ΗΕΜΑ είναι έως 35% και του DiHEMATMHDC είναι έως 99%. Οπότε δεν υπάρχει καν λόγος να αναφερθούμε στο Di-HEMATMHDC.

 

Η Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) μελέτησε και γνωμοδότησε (SCCS/1592/17) σχετικά με την ασφάλεια αυτών των δύο συστατικών καλλυντικών. Τα HEMA και Di-HEMA-TMHDC δεν είναι πιθανό να ενέχουν κίνδυνο ευαισθητοποίησης όταν εφαρμόζονται κατάλληλα στην πλάκα του νυχιού σε συγκεντρώσεις έως 35% και 99% αντίστοιχα ως μέρος ενός συστήματος μοντελοποίησης τεχνητών νυχιών, και υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους περιορίζεται μόνο στην πλάκα του νυχιού και αποφεύγεται η επαφή με το παρακείμενο δέρμα.

 

Επιπλέον, η SCCS σχολίασε ότι τόσο το HEMA όσο και το di-HEMA-TMHDC είναι αδύναμοι έως μέτριοι ευαισθητοποιητές και ενέχουν κίνδυνο ευαισθητοποίησης από κακή χρήση των προϊόντων, από ακατάλληλη εφαρμογή ή από ακούσια μόλυνση του δέρματος δίπλα στα νύχια υπό κανονικές και εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί «πιθανή κακή χρήση, ακατάλληλη ή ακούσια χρήση» στο πλαίσιο των κανονικών ή ευλόγως προβλέψιμων συνθηκών χρήσης. Απαιτείται υψηλό επίπεδο ακρίβειας κατά την εφαρμογή των προϊόντων νυχιών προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα δίπλα στην πλάκα νυχιών.

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία όταν χρησιμοποιούνται υπό κανονικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και καταναλωτικής χρήσης καλλυντικών προϊόντων και κατάλληλες προειδοποιήσεις θα πρέπει να επισημαίνονται στη συσκευασία τους.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1682 της Επιτροπής

[2]  Γνώμη SCCS (SCCS/1592/17)

 

 

 

Ανδρέας Χαϊκάλης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολόγος Καλλυντικών και Φαρμάκων

Τεχνικός Αισθητικός Π.Κ.Ν.Ο.

CEO UNIQUE COSMETICS

CEO ANGELINA IOSIFIDOU ACADEMY  

 

 

 

Σχετικά άρθρα:

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ και ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

ΕΚΖΕΜΑ ή ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ;

ΧΗΜΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΜΥΚΗΤΑΣ ή ΒΑΚΤΗΡΙΟ;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ