ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο επάγγελμά μας υπόκεινται σε ελέγχους από συγκεκριμένες κρατικές υπηρεσίες και κυρίως από την υπηρεσίες υγειονομικού των περιφερειών. Το επάγγελμά μας υπόκειται σε υγειονομικούς κανονισμούς και τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι χώροι ασκήσεως οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτευγειονομικές διατάξεις.

Προκειμένου να λειτουργήσει μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μανικιούρ πεντικιούρ ή και υπηρεσιών ποδολογίας είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στο κατάστημα άτομο που να κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Υπάρχει άδεια ασκήσεως «Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» και άδεια ασκήσεως «Τεχνίτη Αισθητικού Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής».

Η άδεια μπορεί να είναι είτε του ίδιου του επιχειρηματία είτε υπαλλήλου αυτού, που έχει προσληφθεί με πλήρη απασχόληση και το άτομο αυτό οφείλει να παρίσταται όποτε παρέχεται υπηρεσία υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, όλα τα άτομα που απασχολούνται σε κατάστημα που παρέχει υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να έχουν και Πιστοποιητικό Υγείας και να το έχουν μόνιμα στο κατάστημα.

Όσον αφορά στην απόκτηση της άδειας ασκήσεως ισχύουν τα εξής:

 

 • Για την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνη είναι η σχετική υπηρεσία αδειών του οικείου Δήμου στον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η άδεια έχει εκδοθεί σε διαφορετικό Δήμο από την τοποθεσία που ασκείται η δραστηριότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

 

 • Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια (Αναγγελία Άδειας Ασκήσεως)υπάρχει η προϋπόθεση να υφίσταται Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας η οποία αποκτάται ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ.

 

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικήςεπάρκειαςστον ΕΟΠΠΕΠ έχουν ΠΛΕΟΝ μόνο οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, δημόσιων ή ιδιωτικών, που έχουν αποκτήσει ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης) μετά από φοίτηση 4 εξαμήνων και πρακτική άσκηση 960 ωρών ή 6 μηνών στην ειδικότητα«Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής».

 

 • Για ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ διενεργήθηκαν εξετάσεις πιστοποίησης και για αποφοίτους ΚΔΒΜ διάρκειας 600 ωρών στην ειδικότητα «Τεχνίτης Περιποίησης Χεριών και Ποδιών»με 600 βεβαιωμέναένσημα εργασίας στο οικείο επάγγελμα τα οποία αποκτήθηκαν έως 01/12/2022.

 

 • Για ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ διενεργήθηκαν εξετάσεις πιστοποίησης για εμπειροτέχνες χωρίς τίτλο σπουδών με την προϋπόθεση πως είχαν900 βεβαιωμένα ένσημα εργασίας στο οικείο επάγγελμα έως 01/12/2022.

 

 • ΟΕΟΠΠΕΠ έχει την δυνατότητα να διενεργήσει ξανά εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για εμπειροτέχνες (αποφοίτους ΚΔΒΜ με προϋπηρεσία ή με προϋπηρεσία χωρίς τίτλοσπουδών) μέσα σε διάστημα ενός έτους αν αυτό κριθεί αναγκαίο, αλλά και πάλι οι προϋποθέσεις(πτυχίο και ένσημα ή μόνο ένσημα) οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί έως 01/12/2022 σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ.

 

Να επισημάνουμε τα εξής:

 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλος τρόπος να λειτουργήσει κατάστημα παροχής υπηρεσιών πέραν της απόκτησης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλος φορέας δημόσιος ή ιδιωτικός που να μπορεί να χορηγήσει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος πέραν από την υπηρεσία του Δήμου.
 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλος φορέας δημόσιος ή ιδιωτικός που να πιστοποιεί την επαγγελματικά προσόντα πέραν του ΕΟΠΠΕΠ.
 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ άλλη οδός για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης πέραν της φοίτησης σε ΙΕΚ δημόσιο ή ιδιωτικό.
 • Η βεβαίωση σπουδών του ΙΕΚ πρέπει να είναι από το ΙΕΚ και όχι από το ΚΔΒΜ που διατηρεί η ίδια επιχείρηση. Παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο να εγγράφονται άτομα στο τμήμα του ΚΔΒΜ μίας σχολής επειδή δεν συμπληρώνονται τμήματα ΙΕΚ και οι σπουδαστές δεν το γνωρίζουν καν.
 • Η βεβαίωση σπουδών του ΚΔΒΜ για την συμμετοχή στις εξετάσεις εμπειροτεχνών πρέπει να είναι νόμιμη. Δηλαδή να αναφέρει ρητά όλα τα στοιχεία του σπουδαστή και τον Αρ. Μητρώου του, καθώς και διάρκεια και σύνολο ωρών φοίτησης.
 • Βεβαιώσεις σεμιναρίων ή δίμηνων και τρίμηνων τμημάτων, από όπου και αν προέρχονται, δεν είναι χρήσιμες για την παρούσα διαδικασία.

Πλέον το αντικείμενο φοίτησης στα ΙΕΚ είναι: «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» και η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτηση και να εκδοθεί η βεβαίωση σπουδών πρέπει ο σπουδαστής να ολοκληρώσει 6μηνη πρακτική άσκηση. Ο σπουδαστής μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση της πρακτικής άσκησης αν προσκομίσει 120 βεβαιωμένα ένσημα στο οικείο επάγγελμα.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 

Το ότι κάποιος έχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος δεν συνεπάγεται πως μπορεί έτσι εύκολα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος είναι αυτό ακριβώς που περιγράφει ο τίτλος και τίποτε άλλο. Σου δίνει απλά το δικαίωμα να γίνεις ελεύθερος επαγγελματίας. Γενικά να μπορείς νόμιμα να ασκείς το επάγγελμα.

 

Υπηρεσίες που υπόκεινται σε υγειονομικές διατάξεις (μανικιούρ πεντικιούρ) σε οποιοδήποτε σπίτι απλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ είτε έχεις μαγαζί, είτε εργάζεσαι σε μαγαζί, είτε όχι.

Για να παρέχεις υπηρεσίες ονυχοπλαστικής πρέπει υποχρεωτικά να ελεγχθεί ο χώρος από κλιμάκιο της Υγειονομικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Για αυτόν τον λόγο και δίνεται Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μόνο σε επαγγελματικό ακίνητο και όχι σε οικίες.

 

 

Ανδρέας Χαϊκάλης

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολόγος Καλλυντικών και Φαρμάκων

Τεχνικός Αισθητικός Π.Κ.Ν.Ο.

CEO UNIQUE COSMETICS

CEO ANGELINA IOSIFIDOU ACADEMY